Klimaat

Nu de lamp geschakeld kan worden middels MQTT, bedacht ik me dat het ook wel leuk zou zijn als ik de temperatuur en vochtigheid die in de annex op een oude Raspberry Pi A met een DHT22-sensor wordt gemeten, zichtbaar zou kunnen maken in Home-Assistant (HA).
Na het gebruikelijke zoekwerk bleek er een Node-Red module te zijn voor de dht-sensor module

Raspberry Node-Red module voor DHT22
Raspberry Node-Red module voor DHT22

Blij word ik ervan wanneer ik niet naar de winkel hoef om voor veel geld een apparaat te kopen van een (min of meer) bekende firma. Je hebt de benodigde spullen in huis en iemand of een groep mensen heeft de moeite genomen om voor jou iets te maken dat je kunt gebruiken.
In dit geval was er een maar: “While not having the humidity as part of the payload may seem awkward, it was done with the explicit intention to preserve compatability with the node-red-controb-ds18b20-sensor node.”
Ehhh. Ik zie toch in de uitvoer ook de vochtigheidsgraad? Ja, maar je zit te kijken in de Debug-node en niet naar wat er precies naar MQTT gaat. Na dagen rommelen lijkt het er toch op dat alleen de zogenaamde “payload” naar MQTT gestuurd wordt. Dat blijkt uiteindelijk zo te zijn. Wanneer binnen HA de Node-Red omgeving wordt ingericht om te luisteren naar wat er op dat topic binnenkomt, blijkt alleen de payload te worden ontvangen.
Ontvangen mqtt payload
Ontvangen mqtt.payload