Burgernet wijzigt nummer in 0800-0011

Nieuwsbericht 17 mei 2016:

Burgernetberichten worden op verschillende manieren verstuurd. De individuele deelnemer kiest zelf voor het ontvangen van een Sms-bericht, spraakbericht, een bericht via de Burgernetapp of via Twitter. Tot op heden werd de telefonische oproep gedaan met een 0343 nummer. Burgernetdeelnemers is gevraagd dit specifieke telefoonnummer in hun contacten op te slaan, zodat de naam “Burgernet” zichtbaar wordt wanneer Burgernet belt. Vanaf heden zal Burgernet uitbellen met het 0800-0011 nummer: hetzelfde telefoonnummer dat een deelnemer belt tijdens een Burgernetactie om informatie door te geven. Verwarring over telefoonnummers is hierdoor niet meer mogelijk!

Contact: Burgernet
Telefoonnummer: 0800-0011

Snippergroen

Wanneer een gemeente het met u wil hebben over snippergroen luidt dan de bellen!
Even kort door de bocht: u bent waarschijnlijk al eigenaar van het stukje grond waarvan de gemeente beweert dat het van hun is.

Dat heeft van alles te maken met het juridische begrip verjaring. Dat is moeilijk en complex. Als het makkelijk was hadden we geen rechtszaken en rechters nodig.
Laten we simpel beginnen. Er is eigendom, bezit, houderschap en gebruik.

Van houderschap is sprake wanneer u huurt of een gebruikersovereenkomst hebt, bruikleent etc. Er is dan sprake van gebruik. Gebruik kan niet verjaren!
Wanneer u iets dat van u is uitleent aan iemand anders, dan bent u de eigenaar en is de lener in het bezit van uw eigendom. De bezitter kan het geleende ook gebruiken en is dan gebruiker.
Het kan zijn dat iemand iets gebruikt van u terwijl u zich daar niet van bewust bent. Iemand gebruikt iets dat uw eigendom is. Denk bijvoorbeeld aan een ‘vergeten’ stuk grond.

De voorwaarden: Voor de verkrijgende verjaring van onroerend goed is van belang dat u een onafgebroken bezit heeft van 20 jaar of meer. Hierna wordt u – onder omstandigheden – eigenaar van de onroerende zaak. Er wordt gekeken of naar verkeersopvatting er sprake is van inbezitneming. In zo’n geval kunt u de gemeente vorderen om mee te werken dat de grens in de openbare registers wordt vastgelegd. Maar dat hoeft niet. Overigens bent u te goeder trouw, dan is de verjaringstermijn 10 jaar.

Alleen bezit kan verjaren!
PG “De Vries Lentsch Kostense zegt het zo: niet hij die fysieke heerschappij uitoefent, wordt als bezitter aange­merkt, maar hij die de zaak gebruikt naar haar bestem­ming, die op het land poot, zaait, maait, die de bossen kapt, kortom hij die daden ten aanzien van de zaak ver­richt waardoor hij haar met uitsluiting van anderen aan zich dienstbaar maakt. Alle omstandigheden van het ge­val, de aard en de bestemming van het goed waarom het gaat, de wijze waarop de bijzondere betrekking tot het goed is ontstaan, enz. moeten tegen elkaar worden afge­wogen. Omstandigheden van juridische aard mogen hier­bij in principe niet worden uitgesloten.” (uit: https://liesbethvanleijen.wordpress.com/2011/10/04/we-malen-er-niet-om/)
Bezit is houden van een goed voor zichzelf. En daar speelt de wil ook een behoorlijke rol bij. Mw. van Leijen, van de website hierboven aangehaald heeft er nog eentje: http://www.illegaalgrondgebruik.nl. Ze heeft een bedrijf dat vooral en volgens eigen zeggen lagere overheden adviseert. Dat is iets om in het achterhoofd te houden wanneer u op die sites gaat rondstruinen en/of haar gratis e-boek over de voortuin en verjaring wilt downloaden.

Mijns inziens is het vooral belangrijk wanneer u met de gemeente in gesprek bent over snippergroen dat u het woord ‘gebruik’ vooral mijdt en praat in termen van bezit. U kunt dit thuis oefenen. En dat u nadenkt over hoe u de beslissingen nam over de inrichting en waaruit blijkt dat het uw bezit is.

Gebruik verjaart niet, deel 2

Wat is een PirateBox?

Een PirateBox is een minicomputer, zoals een Raspberry Pi, maar ook sommige routers,  die wordt gebruikt om lokaal een draadloos netwerk op te zetten dat geen verbinding heeft met internet. Het heeft voorzieningen om bestanden te uploaden, te downloaden, een mediaserver en een chat-box om tijdelijk berichten achter te laten.
Bestanden die je deelt met de PB blijven daar, chatberichten verdwijnen als de PB uit wordt gezet.

Het is vooral om dingen te delen met andere aanwezigen in een klein gebied. Denk bijvoorbeeld aan een kantine, schoollokaal, (buurt-) huis.

kennismaking met PB-venster

PirateBox als centraal verzamelpunt voor foto’s en filmpjes

Nou, vanochtend rinkelden de bellen. Mijn buurman kwam met licht gekanteld bovenlijf verslag doen van zijn ervaringen. Gisterenavond had hij thuis kennisgemaakt met de beoogde PirateBox bij de gebeurtenis lampclassic.nl. Hij met zijn nieuwe versie 6 van klokhuis en zijn collega met een onbekend type HTC.

Nadat ze prettig hadden kennisgemaakt met de PirateBox hadden allebei vanochtend last van rare fenomenen als bekende apps als buienradar e.d. die een wonderlijke boodschap met ‘blah, blah, blah’ lieten zien of iets anders dan verwacht. De HTC werd op zijn advies ge-reboot en dat bleek te werken. Maar de iKlokhuis 6 liet zich volgens zijn zeggen niet zo temmen. Slechts het opnieuw installeren van de apps bleek uitkomst te bieden.

Een andere buurman heeft ook iKlokhuis maar een oudere 4S. Volgens hem net nog voorzien van de laatste versie iOs. Hij nam de uitnodiging aan om het te testen, ondanks het feit dat ik hem had verteld wat hem mogelijk te wachten stond. Met Safari wilde het niet, maar terug op zijn eigen netwerk geen problemen met apps. Toen met Chrome. Geen enkel probleem. Het lijkt dus meer een browserprobleem. Blijft een aap met een net pak een aap?

Van de HTC weet ik niks. Even gezocht en waarschijnlijk gaat het om een androidversie maar voorzien van HTC Sense. Wikipedia meldt:
“HTC Sense is a software suite developed by HTC, used primarily on the company’s Android-based devices. Serving as a successor to HTC’s TouchFLO 3D software for Windows Mobile, Sense modifies many aspects of the Android user experience (mijn cursivering), incorporating additional features, additional widgets, re-designed applications, and additional HTC-developed applications.”

Mogelijk dat dit een verklaring biedt voor het schandalig goed functioneren van mijn eigen androidtoestel. Over bovenstaande problemen had ik contact met een van de ontwikkelaars van de PirateBox. Samengevat: “To be honest: it is simply bad app design.”.

Los van deze mening staat het advies om gewoon een paar minuten geduld te hebben wanneer je weer op je eigen netwerk zit, zodat de apps de tijd krijgen om de oude pagina te controleren. Zelf doe ik, wanneer ik nog steeds naar de PB-site zit te kijken een refresh in de browser (F5 op de desktop-browser).

Windhoos 10 installatie molt laptop

Helaas moet ik voor sommige dingen nog windows gebruiken. Zoals voor het inktniveau van mijn printer, scanner, flatbed dia-scanner e.d. en klanten die met vragen komen.

Mijn al wat oude laptop (Medion MD96360 – model SAM2010) is al van vanalles ontdaan, maar functioneerde nog goed. Naast een gangbare windows stond er ook een Xubuntu linux op die meestal gebruikt werd.  De firma die windows levert drong er erg op aan om toch vooral de laatste versie te installeren, natuurlijk vol met verbeteringen die het leven makkelijker maken.

Dat heb ik geweten. Want na de aankondiging dat er nu herstart moest gaan worden bleek ik een verdwenen installatie van Xubuntu te hebben. Weg, foetsie, nada! Ik nam bedenktijd hoe dit te benaderen. In de weken die volgden heb ik veel geprobeerd om tot een soort van herstel van de oude situatie te komen. Toen bedacht ik me dat ik de harde schijf ooit had vervangen door een hybride schijf en dat in de loop der tijd duidelijk is geworden dat dat in behoorlijk wat gevallen toch niet zo’n goed idee was. Ze vertonen na verloop van tijd kuren en gaan sneller kapot dan verwacht. Mijn resultaten van de reparatiepogingen zouden kunnen wijzen op een kapotte harde schijf. Nu had ik nog een identiek exemplaar liggen en die werd uit de kast geplukt. Met PartImage werden van de windows-partities images gemaakt. Vol goede moed werden die images op de nieuwe schijf gezet. Maar wat ik daarna ook probeerde, ik kreeg windows 10 niet aan de praat.

FabrieksherstelFabrieksherstel-w10
Fabrieksherstel is niet mogelijk.
Maar er is helemaal geen sprake van fabrieksherstel. En ja, de oude Recovery-partitie heb ik lang geleden al gedumpt, vanwege problemen. En ja, ik heb verzuimd om daar een image van te maken :-(.

Digitale Camera & oplaadbare batterijen

Vooraf: oplaadbare batterijen zijn accu’s.

Wanneer u om wat voor redenen dan ook oplaadbare batterijen gebruikt voor uw digitale camera, kan het na verloop van tijd voorkomen dat de camera niet lekker meer start of er snel mee ophoudt. Uw accu’s bereiken na opladen helaas niet meer hun oude niveau. Vervang ze door nieuwe of koop (goedkope) batterijen en kijk of dat het probleem verhelpt.

Uw oudere accu’s zijn nog voor veel andere dingen bruikbaar, maar niet meer voor de camera.