Bewaking

In afwachting van mijn Pi Zero, de kleinste maar niet de minste, was ik op zoek naar een project voor dit apparaat.
Nu zijn er in de afgelopen weken wat sneue inbraken in ons dorp geweest. Zo kwam een bewakingscamera in zicht. Ik had niet gedacht me ooit met zoiets bezig te houden.
Er zijn talloze projecten om een bewakingscamera op een Raspi aan de praat te krijgen.
Dus ik dacht ik zoek even om te kijken of er iets van mijn gading tussen zit, iets nieuws misschien.
Tot mijn verrassing kwam er iets bovendrijven van een beschrijving bij element14. Nu had ik de afgelopen dagen wat ‘kontakt’ gehad met element14 en ik vermoedde bemoeienis met een beroemde zoekmachine. Normaliter gebruik ik DuckDuckGo dus dit resultaat zou toch wat vreemd zijn. Nog nooit had ik van het MotionEyeOs project gehoord en vond verdere info op Github: MotionEyeOs.
Het element14-verhaal las als een probleemloze installatie. Meestal is de werkelijkheid wat problematischer.

Ik las de documentatie van de wiki op Github en kwam opnieuw tot de voorlopige conclusie dat het allemaal nogal makkelijk leek.
Een sdhc-kaartje was gauw gevonden. Met Etcher schreef ik de image en stopte die in een al oudere Raspberry Pi type B.
Na een paar minuten wachten, waarin ik het ip-adres kon achterhalen met nmap, nam ik met de webbrowser een kijkje op het gevonden adres. Er zijn standaard twee gebruikers, user en admin (een alias voor root). Beide gebruikers werden meteen voorzien van goede wachtwoorden.

Met het instellen van het ding ben je meer tijd kwijt dan met het opzetten.

Overigens heb ik het geheugenkaartje een dag later ook nog even in een Raspberry type A gestopt. Die heeft maar 256 MB geheugen en de GPU-optie stond ook op 256 MB. Dat werkte niet. Maar toen ik de GPU-optie verlaagd had naar 160 MB liep alles ook op de A acceptabel.

Bij het opruimen van wat computer tijdschriften in het nieuwe jaar vond ik in de Linux Magazine van december 2016 een verhaaltje over MotionEyeOs, vanaf pag 34. Op de voorpagina vraagt men aandacht met “Bewaak je huis met een Raspberry Pi” en binnenin vind je de workshop “Bouw je eigen videobewakingssysteem”, subtitel ‘MotionEyeOS ziet elke verdachte beweging’.

Geef Cadeautjes

Om te geven en te krijgen. Gééf!
>
Deze projecten zijn niet alleen voor Linux. Wel zijn ze allemaal open source!

Doneer!

 • Wikipedia, omdat ik het bijna dagelijks gebruik.
 • Alles van Mozilla, dus firefox en thunderbird bijvoorbeeld.
 • Ubuntu-nl, vanzelfsprekend.
 • LibreOffice, een heerlijk vrij kantoorpakket.
 • BOF, Bits of Freedom. Strijd voor internetvrijheid en privacy.
 • Linux Mint, prettige vervanging voor een aantal windhoosversies.
 • Gimp beeldbewerking en daarmee ook de Gnome Foundation.
 • Kodi de multimedia-server.
 • VLC i.c. VideoLan.org, voor zo’n beetje al het bewegend beeld.
 • OSM, OpenStreetMap.org. Kaarten en navigatie.
 • PirateBox.cc, handigheidje voor groepsgebruik, draait bij mij op een Raspberry Pi. (Nog) geen donatiepagina.
 • OpenWrt voor routers. Geen donatiepagina gevonden.
 • DD-Wrt.com voor routers

De meeste van deze projecten kennen ook bekers, pennen, speldjes, petjes, sjaals, tasjes, muismatten en T-shirts. En vooral die laatste weet ik wel te waarderen. Wanneer je een t-shirt koopt is de prijs misschien wat hoger, maar er zit wel een bijdrage in aan het project.

Doneer aan de wiki-foundation
Kennis is plezier maar ook macht.

Pannenkoeken

Een keer per jaar bakken (Jan) Jaap Kooy en ik pannenkoeken in de Buurthuiskamer Aduard. Soms iets vaker. Dan moeten we opnieuw bedenken hoeveel we van wat nodig hebben voor een ruw geschat aantal pannenkoeken c.q. bezoekers.

Blijkbaar is ons geheugen niet goed in staat om dat redelijk te doen. We kochten te veel van zo’n beetje alles. We hadden besloten om gewoon met meel, melk en eieren te werken omdat dit goedkoper is. Verder heb je nog nodig, olie, stroop, poedersuiker, basterdsuiker en een beetje vanillesuiker als je dat lekker vindt voor in het beslag. Wij deden een half zakje per kilo meel.

We bakten met 4 kilo meel, ruim 6 liter melk en 16 eieren iets meer dan 100 pannenkoeken in ca. 3½ uur. Met andere woorden, met een kilo meel bak je pakweg 25 pannenkoeken. In totaal verbruikten we ongeveer driekwart (3/4) liter olie.

Voor 25 pannenkoeken neme men:

 • 1 kilo bloem
 • 1,5 liter melk
 • 4 eieren
 • half zakje vanillesuiker
 • scheutje olie
 • wat geduld

 

Snippergroen

Wanneer een gemeente het met u wil hebben over snippergroen luidt dan de bellen!
Even kort door de bocht: u bent waarschijnlijk al eigenaar van het stukje grond waarvan de gemeente beweert dat het van hun is.

Dat heeft van alles te maken met het juridische begrip verjaring. Dat is moeilijk en complex. Als het makkelijk was hadden we geen rechtszaken en rechters nodig.
Laten we simpel beginnen. Er is eigendom, bezit, houderschap en gebruik.

Van houderschap is sprake wanneer u huurt of een gebruikersovereenkomst hebt, bruikleent etc. Er is dan sprake van gebruik. Gebruik kan niet verjaren!
Wanneer u iets dat van u is uitleent aan iemand anders, dan bent u de eigenaar en is de lener in het bezit van uw eigendom. De bezitter kan het geleende ook gebruiken en is dan gebruiker.
Het kan zijn dat iemand iets gebruikt van u terwijl u zich daar niet van bewust bent. Iemand gebruikt iets dat uw eigendom is. Denk bijvoorbeeld aan een ‘vergeten’ stuk grond.

De voorwaarden: Voor de verkrijgende verjaring van onroerend goed is van belang dat u een onafgebroken bezit heeft van 20 jaar of meer. Hierna wordt u – onder omstandigheden – eigenaar van de onroerende zaak. Er wordt gekeken of naar verkeersopvatting er sprake is van inbezitneming. In zo’n geval kunt u de gemeente vorderen om mee te werken dat de grens in de openbare registers wordt vastgelegd. Maar dat hoeft niet. Overigens bent u te goeder trouw, dan is de verjaringstermijn 10 jaar.

Alleen bezit kan verjaren!
PG “De Vries Lentsch Kostense zegt het zo: niet hij die fysieke heerschappij uitoefent, wordt als bezitter aange­merkt, maar hij die de zaak gebruikt naar haar bestem­ming, die op het land poot, zaait, maait, die de bossen kapt, kortom hij die daden ten aanzien van de zaak ver­richt waardoor hij haar met uitsluiting van anderen aan zich dienstbaar maakt. Alle omstandigheden van het ge­val, de aard en de bestemming van het goed waarom het gaat, de wijze waarop de bijzondere betrekking tot het goed is ontstaan, enz. moeten tegen elkaar worden afge­wogen. Omstandigheden van juridische aard mogen hier­bij in principe niet worden uitgesloten.” (uit: https://liesbethvanleijen.wordpress.com/2011/10/04/we-malen-er-niet-om/)
Bezit is houden van een goed voor zichzelf. En daar speelt de wil ook een behoorlijke rol bij. Mw. van Leijen, van de website hierboven aangehaald heeft er nog eentje: http://www.illegaalgrondgebruik.nl. Ze heeft een bedrijf dat vooral en volgens eigen zeggen lagere overheden adviseert. Dat is iets om in het achterhoofd te houden wanneer u op die sites gaat rondstruinen en/of haar gratis e-boek over de voortuin en verjaring wilt downloaden.

Mijns inziens is het vooral belangrijk wanneer u met de gemeente in gesprek bent over snippergroen dat u het woord ‘gebruik’ vooral mijdt en praat in termen van bezit. U kunt dit thuis oefenen. En dat u nadenkt over hoe u de beslissingen nam over de inrichting en waaruit blijkt dat het uw bezit is.

Gebruik verjaart niet, deel 2