Familiecamping in de Vogezen

Familiecamping Les Tréxons heeft haar management vernieuwd en verdient alle aandacht. Alle seizoenen bent u welkom.
Helemaal wanneer u besluit om Les Trois Ballons te befietsen of te bewandelen. Tenten en caravans zijn ook te huur.
Niet geheel onbelangrijk is de aanwezige broodservice.

Een prachtig geschreven weblog over de emigratie kunt u volgen op:
https://naardevogezen.wordpress.com/

Zonder Internet praten?

Internet, of zoals ik het vaak noem, interpret is prachtig. Je kunt er zo heerlijk verdwalen. Rechte wegen bestaan er eigenlijk niet. De NS roept het in navolging van windows xp nu ook al: “Waar wilt u vandaag naartoe reizen”. Avontuur dus. Het begon met zoeken naar bluetooth-sleutels en ontdekken dat mijn slimme telefoon (<Android 4.3) ongeschikt is  voor BLE (bluetooth low energy). Maar dit terzijde.

Gezien de omstandigheden hier ter huize ging ik op zoek naar ontwikkelingen op het gebied van mesh-netwerken. En toen ontdekte ik iets dat ik wel vermoedde maar niet wist. Bij de protesten in Hong Kong van 2014 maakten de demonstranten gebruik van een berichten-app (messaging) die tussen nabije slimme telefoons een mesh-netwerk opzet. Internet, dat daar door de boze bovenmeesters was geblokkeerd, was niet nodig. FireChat heet de app. Toen was er wel een belangrijk nadeel: de Chinese machthebbers maakten er ook gebruik van. Er was geen gebruikerauthenticatie, geen versleuteling en alles kwam in één soort grote chatroom terecht. Berichten waren alleen herkenbaar aan ‘de naam’ van de afzender. Dat is allemaal verbeterd!

De bezoekers van het enorme festival South by South West hebben het volgens zeggen naar genoegen gebruikt. Lees bijv. het artikel in Wired. Nu lijkt het dat het alleen werkt bij grote groepen mensen, maar daar werkt het het beste. Des te meer deelnemers (in de buurt) des te beter de afhandeling van berichten. Het begint met een eigen installatie en dan moet je zien dat je je buren ook zover krijgt. Zie de filmpjes en animaties, maar let op, de meeste filmpjes op jijbuis en artikelen hebben het nog over de verouderde versie van FireChat. In dit geval is meer beter!

zenden zonder zendmast, peer-to-peer
Veel verbindingen tegelijk met een zendmast geeft vaak problemen. FireChat kan zonder!

FireChat maakt gebruik van zowel bluetooth als wi-fi. Bluetooth voor de echt nabije contacten en wi-fi voor de afstand tot 65 meter. Die laatste afstand is toch nog optimistisch maar in het vrije veld wel haalbaar. Er zijn al verschillende draagbare apparaatjes die die afstand behoorlijk op kunnen krikken. Bij het project voor de binnenstad van Manilla lijkt OpenGarden, de makers van FireChat, zelf zo’n apparaatje te produceren. Misschien wordt dat hun verdienmodel wel? Er zijn ook andere producten maar ga vooral niet in zee met de zgn. goTenna.

Lukt het niet om ‘lokaal’ te verbinden en is er nog internet, dan wordt dat gebruikt.
Ik zie net nog de overheid op de tv langskomen met de oproep om vooral nl-alert.nl in te stellen voor 5 dec en ik denk, oh, wat dan als er geen internet is om een waarschuwing uit te zenden. Nou, dan is er nog FireChat! Maar dat vertellen ze je nog niet.

Vooralsnog lijkt het me vooral bruikbaar op bv. sportvelden, bij popconcerten, in scholen, in musea, op stations, in gebouwen waar veel mensen werken, in het vliegtuig op de vliegtuigstand , op de boot van Engeland, in je eigen straatje…

Burgernet wijzigt nummer in 0800-0011

Nieuwsbericht 17 mei 2016:

Burgernetberichten worden op verschillende manieren verstuurd. De individuele deelnemer kiest zelf voor het ontvangen van een Sms-bericht, spraakbericht, een bericht via de Burgernetapp of via Twitter. Tot op heden werd de telefonische oproep gedaan met een 0343 nummer. Burgernetdeelnemers is gevraagd dit specifieke telefoonnummer in hun contacten op te slaan, zodat de naam “Burgernet” zichtbaar wordt wanneer Burgernet belt. Vanaf heden zal Burgernet uitbellen met het 0800-0011 nummer: hetzelfde telefoonnummer dat een deelnemer belt tijdens een Burgernetactie om informatie door te geven. Verwarring over telefoonnummers is hierdoor niet meer mogelijk!

Contact: Burgernet
Telefoonnummer: 0800-0011

Snippergroen

Wanneer een gemeente het met u wil hebben over snippergroen luidt dan de bellen!
Even kort door de bocht: u bent waarschijnlijk al eigenaar van het stukje grond waarvan de gemeente beweert dat het van hun is.

Dat heeft van alles te maken met het juridische begrip verjaring. Dat is moeilijk en complex. Als het makkelijk was hadden we geen rechtszaken en rechters nodig.
Laten we simpel beginnen. Er is eigendom, bezit, houderschap en gebruik.

Van houderschap is sprake wanneer u huurt of een gebruikersovereenkomst hebt, bruikleent etc. Er is dan sprake van gebruik. Gebruik kan niet verjaren!
Wanneer u iets dat van u is uitleent aan iemand anders, dan bent u de eigenaar en is de lener in het bezit van uw eigendom. De bezitter kan het geleende ook gebruiken en is dan gebruiker.
Het kan zijn dat iemand iets gebruikt van u terwijl u zich daar niet van bewust bent. Iemand gebruikt iets dat uw eigendom is. Denk bijvoorbeeld aan een ‘vergeten’ stuk grond.

De voorwaarden: Voor de verkrijgende verjaring van onroerend goed is van belang dat u een onafgebroken bezit heeft van 20 jaar of meer. Hierna wordt u – onder omstandigheden – eigenaar van de onroerende zaak. Er wordt gekeken of naar verkeersopvatting er sprake is van inbezitneming. In zo’n geval kunt u de gemeente vorderen om mee te werken dat de grens in de openbare registers wordt vastgelegd. Maar dat hoeft niet. Overigens bent u te goeder trouw, dan is de verjaringstermijn 10 jaar.

Alleen bezit kan verjaren!
PG “De Vries Lentsch Kostense zegt het zo: niet hij die fysieke heerschappij uitoefent, wordt als bezitter aange­merkt, maar hij die de zaak gebruikt naar haar bestem­ming, die op het land poot, zaait, maait, die de bossen kapt, kortom hij die daden ten aanzien van de zaak ver­richt waardoor hij haar met uitsluiting van anderen aan zich dienstbaar maakt. Alle omstandigheden van het ge­val, de aard en de bestemming van het goed waarom het gaat, de wijze waarop de bijzondere betrekking tot het goed is ontstaan, enz. moeten tegen elkaar worden afge­wogen. Omstandigheden van juridische aard mogen hier­bij in principe niet worden uitgesloten.” (uit: https://liesbethvanleijen.wordpress.com/2011/10/04/we-malen-er-niet-om/)
Bezit is houden van een goed voor zichzelf. En daar speelt de wil ook een behoorlijke rol bij. Mw. van Leijen, van de website hierboven aangehaald heeft er nog eentje: http://www.illegaalgrondgebruik.nl. Ze heeft een bedrijf dat vooral en volgens eigen zeggen lagere overheden adviseert. Dat is iets om in het achterhoofd te houden wanneer u op die sites gaat rondstruinen en/of haar gratis e-boek over de voortuin en verjaring wilt downloaden.

Mijns inziens is het vooral belangrijk wanneer u met de gemeente in gesprek bent over snippergroen dat u het woord ‘gebruik’ vooral mijdt en praat in termen van bezit. U kunt dit thuis oefenen. En dat u nadenkt over hoe u de beslissingen nam over de inrichting en waaruit blijkt dat het uw bezit is.

Gebruik verjaart niet, deel 2